Các Loại Chất Thải Nguy Hại Trong Sinh Hoạt Hàng Ngày Của Gia Đình Bạn

Thế nào gọi là Chất thải nguy hại trong sinh hoạt? Chất thải có hại là các loại chất thải bao gồm các chất (hoặc các hoạt chất ) gây nguy hiểm cho con người và môi trường xung quanh. Ví dụ như : Chất dễ cháy nổ Chất gây ăn mòn, gây ô xy hóa Chất gây ngô độc cho con người và loài vật Chất gây hại đến môi trường Chất thải dễ gây thương tích….. 7 loại chất thải có hại phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày Những loại chất thải liệt kê dưới đây đều…

» Read more