Chất thải sinh hoạt là một trong những nguyên nhân chính gây nên ô nhiễm nguồn nước mặt. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân. Bể tự hoại cải tiến Bastaf là giải pháp thông minh và tiết kiệm nhất được đưa ra. Đây cũng là lựa chọn của nhiều gia đình để xử lý chất thải sinh hoạt.

Tư Vấn Archive

  0966.118.008